Tietosuojakäytäntö

HIENOPUUSEPPÄ JARI KARPPINEN TMI:N TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä:
Hienopuuseppä Jari Karppinen Tmi
Honkalanniemi 2
19260 Paaso
Y-tunnus: 1589335-8


YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA:

Jari Karppinen
Puh. +358 (0)40 5871627
karppinen.shop@gmail.com

REKISTERIN NIMI:
Hienopuuseppä Jari Karppinen Tmi asiakasrekisteri
 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS:

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen ja hallinnointiin, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Käytämme tietoja suoramarkkinointiin vain, jos asiakas antaa siihen luvan.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET:

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679  (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:

- rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a)

- käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b)

- käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f)

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

REKISTERIN SISÄLTÖ:

Tallennamme seuraavat tiedot asiakasrekisteriimme:

 • asiakkaan nimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • tilausten tuotetiedot
 • muut asiakkaan antamat lisätiedot
 • toimitus- ja maksutapa
 • lähetysten seurantatiedot
 • IP osoite
 • verkkoselain
 • päätelaite


Asiakkailta kerätään tarkoituksen mukaiset tiedot tilausten käsittelyä ja lähettämistä varten sekä parantamaan palvelun laatua. Kysymme myös lupaa  lähettää sähköistä suoramarkkinointia. Rekisteröityneiden asiakkaiden osalta rekisteri sisältää myös käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta tilauksen yhteydessä.

 

TIETOJEN LUOVUTUS JA REKISTERIN SUOJAUS:

Hienopuuseppä Jari Karppinen Tmi luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille, joiden palveluja käytetään tilausten käsittelyä ja lähettämistä varten sekä parantamaan palvelun laatua. Maksutapahtumat välittyvät esim. suomalaiselle Checkout Finland maksunvälittäjälle, osoite- ja yhteystiedot välittyvät kuljetuspalveluiden tarjoajille esim. Postille ja Matkahuollolle ja verkkokauppatapahtumat tuotetasolla välittyvät tarvittaessa markkinointi- ja sisältöalustoille, joita käytetään esim. sähköpostimarkkinoinnissa. Nämä kolmannet osapuolet eivät missään tapauksessa saa käyttää annettuja tietoja omiin tarkoituksiinsa ja heille toimitetaan vain palvelun toteutumisen kannalta oleellinen tieto. Kaikki tiedonsiirto kolmansien osapuolien kanssa tapahtuu salatun yhteyden kautta. Henkilötietoja voidaan luovuttaa tarvittaessa lain mukaan viranomaisille.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä tai käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole välttämätöntä palvelun toteuttamisen vuoksi. Jos tietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, varmistetaan henkilötietojen suojan riittävä taso soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteriä käyttää ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, muuttaa tai poistaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Mikäli asiakas haluaa muutoksia tietoihinsa, tulee hänen olla yhteydessä asiakaspalveluumme: karppinen.shop@gmail.com

 

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säilytämme asiakastietoja koko asiakassuhteen ajan. Tämä tarkoittaa, että tiedot säilyvät asiakasrekisterissämme kunnes asiakas ilmoittaa, että tiedot on poistettava. Tietojen poisto edellyttää, että asiakkaan kaikki tilaukset ovat lain mukaan loppuunkäsitelty. Jos asiakas ei ole tehnyt uutta  tilausta viiteen (5) vuoteen, tiedot poistuvat asiakasrekisteristämme meidän toimesta.

 

EVÄSTEET

Käytämme Karppinen.shop sivuilla evästeitä (cookie), joiden avulla parannamme palvelun laatua, seuraamme käyttäjäliikennettä ja teemme palvelustamme turvallisemman. Eväste (cookies) on sivuston pieni, käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä. Poistaminen tapahtuu oman selaimen asetuksista.

Sivustolla käytetään evästeitä sen takaamiseksi, että palvelu on turvallinen, tehokas ja käyttäjäystävällinen. Sivustolla käytämme evästeitä tilastollisen tiedon tuottamiseen ja asiakasta helpottavien toimintojen ohjaamiseen. Keräämme tietoa evästeistä anonyymisti. Evästeillä kerättyä tietoa ei yhdistetä asiakasrekisteriin tai tilauksiin.